Meldingsformulier

  Alleen inleveren indien er een overtreding is geweest op de normen en waarden die gelden binnen onze vereniging. Dit geldt voor overtredingen op normen en waarden tijdens wedstrijden en trainingen.

  Datum v/d overtreding (verplicht)

  Gegevens van de melder

  Naam melder (verplicht)

  Telefoon melder (verplicht)

  Email melder (verplicht)

  Gegevens van de overtreder

  Naam overtreder (verplicht)

  Telefoon overtreder (verplicht)

  Email overtreder (verplicht)

  Overtreder heeft de volgende gedragsnormen bij SVB overschreden:

  Vink aan onder welke categorie het valt:

  klik op "verzenden" om dit formulier te verzenden aan het jeugdbestuur.
  Zeer ernstige incidenten meteen melden bij de coördinator.

  De gegevens van dit formulier worden verwerkt in een database en gebruikt om de ontwikkelingen op het gebied van normen en waarden binnen SVB te vervolgen.
  Het is dus van belang dat alle overtredingen gemeld worden. Alleen dan kan het bestuur, bij herhalingen, overgaan tot sancties.