Waarde(n)volle Club

alt

Al een aantal jaren neemt SVB deel aan het project Waarde(n)volle Club. Dit betekent dat wij als vereniging samen met alle amateur verenigingen in de gemeente Venlo er voor zorgen dat we ons allemaal als een “waardevolle voetbalvereniging“ gaan gedragen. Door deel te nemen aan het project ‘de waarde(n)volle club’ van de Gemeente Venlo en de NKS hebben we de erkenning dat we voldoen aan de voorwaarden

Eind vorig jaar heeft de zogenaamde heraudit plaats gevonden waarbij door de Gemeente Venlo, NKS en Scheidsrechtersvereniging Venlo is getoetst of SVB nog voldoet aan alle voorwaarden voor het certificaat Waardevolle Club.

Met trots kunnen we zeggen dat we hebben voldaan aan de voorwaarden en dat het certificaat Waarde(n) volle Club is verlengd.

 Wim Nijssen

Vertrouwenspersoon

You may also like...