Vrijwilliger aan het woord : Paul Lenders

“Vrijwilliger aan het woord”

 

SV Blerick steunt enorm op haar vele vrijwilligers, van onze trainers tot aan het kantinepersoneel, iedereen draagt zijn steentje bij, en daar zijn we zeer trots op!

Deze rubriek geeft een kijkje in de werkzaamheden van onze zeer gewaardeerde vrijwilligers.

Vandaag niemand minder dan onze voorzitter van SV Blerick, Dhr. Paul Lenders.

  1. Een kleine voorstelling over jezelf…

Paul Lenders: “Ik ben Paul Lenders, ben 57 jaar oud, heb grijs (af en toe wild) haar, ik woon op de Horsterweg te Blerick en heb geen kinderen. Ik heb in de hele jeugd gevoetbald bij SV Blerick (SVB). In de senioren  heb ik drie jaar lang gevoetbald in een lager elftal bij VCH. Ik werk als jurist bij de gemeente Roermond. Ik ben meer dan dertien jaar voorzitter van SVB. Ik ben fan van MVV Maastricht en liefhebber van Ajax. Daarnaast heb ik als hobby het schrijven van Vastelaovesliedjes en ben ik actief bij Vastelaovesvereniging “de Wortelepin” als lid van de jeugdcommissie.”

  1. Nu de gemeente de subsidiekraan dichtdraait, zijn er nog mogelijkheden om met de andere Blerickse clubs onze krachten te bundelen? Zo ja wanneer, zo nee waarom niet.

Voor ik deze vraag beantwoord wil ik toch iets anders opmerken.

Ik ben van mening dat het huidige college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo  wat betreft het subsidiebeleid voor verenigingen niet erg consequent is. Enerzijds geeft het college aan dat het belang van (voetbal)-verenigingen in de samenleving onderschrijft en anderzijds kiest het ervoor de subsidies voor (sport)verenigingen te verminderen. De zogenaamde waarderingssubsidies (subsidie per jeugd lid) worden afgeschaft en worden vervangen door een  aanmerkelijk lagere subsidie die een vereniging krijgt als zij wordt aangemerkt als “waardevolle vereniging”. Zonder overigens te omschrijven wat onder een “waardevolle vereniging” wordt verstaan.

Het college wil de subsidie voor de voetbalactiviteiten sec (behoudens subsidie voor de opleiding van het kader) afschaffen. Daarentegen kunnen sportverenigingen subsidie ontvangen als het sportpark rookvrij wordt en als een kantine als een gezonde kantine  wordt aangemerkt (dit is als er meer fruit dan frituursnacks wordt verkocht).

Ik kan begrijpen dat een college gelet op haar beleidsdoeleinden ervoor kiest extra subsidie te verstrekken als het sportpark rookvrij wordt of als er sprake is van een gezonde kantine. Wat ik niet wil en kan begrijpen is echter dat het college geen subsidie meer wil verstrekken voor het sec organiseren van voetbalactiviteiten. Ik ben van mening dat een voetbalvereniging een behoorlijke subsidie zou moeten krijgen omdat zij de activiteit “voetbal” mogelijk maakt. Voetbal is immers een laagdrempelige sport die normaliter bijdraagt aan de saamhorigheid en tolerantie. Tevens zorgt voetbal ervoor dat kinderen en volwassenen bewegen en gezond bezig zijn. Hoe kan het college aangeven dat verenigingen belangrijk zijn en goed werk verrichten, dat sport voor mensen belangrijk is en dan vervolgens ijskoud de subsidies voor voetbalverenigingen verminderen?

Wat betreft de subsidie hebben wij als bestuur vorig jaar en ook de jaren ervoor samen met alle voetbalverenigingen in de gemeente Venlo met succes geprotesteerd en bezwaar aangetekend tegen plannen om subsidie voor voetbalverenigingen te verminderen. En ook dit jaar zal er, als het aan mij ligt, een gezamenlijke brief uitgaan naar het college en de gemeenteraad tegen het voornemen van het college van burgemeester en wethouders om de subsidies te verlagen en het subsidiestelsel te wijzigen als dit ertoe leidt dat er geen subsidie meer sec voor de activiteit “voetbal” zal worden verstrekt.

Voor wat verdere samenwerking tussen Blerickse voetbalverenigingen betreft, ga ik ervan uit dat ons standpunt bekend is. Wij hebben aangegeven dat alleen als er één voetbalclub aan de westelijke kant van de Maas zou komen, wij bereid waren te verhuizen naar het sportpark Maasenhof.  HBSV heeft echter aangegeven zelfstandig en in Hout-Blerick te willen blijven voetballen. Dus heeft de gemeenteraad besloten dat ook SVB mag blijven zitten op het sportpark “ut Saorbrook” en dat er ook in dit sportpark zal worden geïnvesteerd. Dit weerhoudt ons echter niet met de Blerickse voetbalclubs te blijven praten en te bekijken of en hoe wij elkaar kunnen helpen.

Een voorbeeld van samenwerking in de toekomst zou m.i. kunnen zijn, het gezamenlijk oplossen van problemen bij de teamindeling bij de jeugd en wel als er voetballers buiten de boot dreigen te vallen omdat zij over zouden blijven omdat anders elftallen te vol zijn. Stel SVB heeft bij de C-lichting  vijf  spelers over, HBSV en VCH ook ieder vijf. Waarom zouden wij dan niet bekijken of en in hoeverre deze spelers samen zouden kunnen gaan voetballen in één combinatieteam.  zodat deze jeugdleden toch allemaal zouden kunnen voetballen. Want voetballen daar gaat het toch om.

  1. Afgelopen seizoen zijn er extreem veel wedstrijden en trainingen afgelast door de slechte velden, als gevolg van het slechte weer. Zijn we al SV Blerick in staat om een of meerdere kunstgrasvelden aan te leggen?

Ik heb ook  geconstateerd dat er deze winter veel wedstrijden zijn afgelast. Maar de wedstrijden worden niet voor niks afgelast. Ik wijs erop dat er in de maanden februari en maart van dit jaar  extreem veel neerslag is gevallen.

Wij hebben consuls die beoordelen of er gevoetbald of getraind kan worden. Uitgangspunt is dat er zoveel mogelijk gevoetbald/getraind moet worden maar het heeft geen zin de velden kapot te voetballen dan wel de veiligheid van spelers in gevaar te brengen. De consuls proberen hier een goede balans in te vinden. Ook hebben wij te maken met de KNVB die heeft besloten drie weken later met de competities te beginnen. Drie weken in september waarin het meestal droog is, worden nu niet gebruikt voor competitievoetbal terwijl de kans groot is dat één of meer wedstrijden in november of december niet doorgaan vanwege het natte weer, die bij de jeugd niet meer worden ingehaald. Ook kiest de KNVB er momenteel voor al vanaf medio januari te beginnen met voetbal, in een periode waarbij de kans op slecht weer en slechtere velden groot is. Wij  hebben de KNVB gewezen op de risico’s die ontstaan voor verenigingen die geen kunstgrasveld hebben, maar echter geen gehoor gevonden.

In dit verband is verder van belang dat het sportpark “Ut Saorbrook” eigendom is van de gemeente. De gemeente beslist over welke velden er komen te liggen en zij pleegt het onderhoud. De gemeente verhuurt de velden aan ons. Ons sportpark “Ut Saorbrook” heeft geen kunstgrasveld. Een kunstgrasveld dat er inderdaad voor kan zorgen dat er in de winter en natte periodes minder wedstrijden en trainingen hoeven te worden afgelast. Natuurlijk hebben wij dan ook bij de gemeente aangegeven dat een kunstgrasveld op ons sportpark wenselijk zou zijn. Echter de kosten van een fatsoenlijk kunstgrasveld, bedragen volgens de gemeente meer dan € 500.000 en dat is geld dat de gemeente niet een twee drie op de plank heeft liggen en met een crowdfundingactie door ons zelf opgestart verwacht ik niet dat  je dit geld bijeen krijgt. Overigens, maar dat is mijn mening, gaat niets boven voetballen op natuurgras, kijk maar naar het betaalde voetbal, daar gaan de clubs toch weer vrijwel allemaal terug naar natuurgras.

Een andere reden waarom de gemeente geen aanleiding heeft gezien om ons sportcomplex te voorzien van een kunstgrasveld is dat de gemeente er in haar plannen (sportvisie 2020-2030) vanuit ging dat SVB het sportpark zou verlaten om te verkassen naar sportpark Maasenhof.

Deze visie is echter bijgesteld door de gemeenteraad  die middels een amendement heeft bepaald dat SVB op ut sportpark “Ut Saorbrook“ mag blijven en dat er ook in dit sportpark zal worden geïnvesteerd.

Wij zullen nu als vereniging met realistische plannen moeten komen waarbij wij aangeven op welke wijze en welke voorzieningen er nodig zijn om het sportpark de komende 15, 20 jaar toekomstbestendig te maken. Inmiddels is er (met enige vertraging door de Corana-periode) een werkgroep samengesteld die het bestuur hierover gaat adviseren waarbij ook zal worden bekeken op welke wijze het sportpark toekomstbestendig kan worden gemaakt. Ik wil deze werkgroep niet voor de voeten te lopen, maar ik kan me voorstellen dat een kunstgrasveld één van de voorzieningen zal zijn, waarvan de werkgroep zal adviseren, die er moeten komen, om zo het sportpark toekomstbestendig te maken.

Kom ik bij mijn nominatie voor de volgende vrijwilliger die in aanmerking komt voor de rubriek ‘Vrijwilliger aan het woord’.

Ik nomineer Michel Wijlaars, jeugdtrainer/leider bij de MO12-4 en vraag hem antwoord te geven op de volgende vragen:

  1. Een kleine voorstelling over jezelf…
  2. Hoe belangrijk zijn voetbal, SVB en muziek voor jou?
  3. Ik kwam langs lopen terwijl jij jouw elftal aan het trainen was en heb geruime tijd naar jouw trainingen gekeken, wat me opviel was: je hebt geen selectie-elftal onder jouw hoede en toch straalt de training zoals jij hem geeft plezier uit; kinderen hebben plezier en ook zie ik  dat kinderen worden uitgedaagd iets te leren. Wat is het geheim van jou als trainer?

Namens SV Blerick willen we Paul graag hartelijk danken voor de medewerking aan deze rubriek, en zeker ook bedankt voor al je inzet voor de club!

Krijg jij na het lezen van dit stukje ook zin en energie om aan de slag te gaan als vrijwilliger binnen SV Blerick? Laat het dan weten via een mailtje naar jeugdbestuur@svblerick.nl en dan nemen we z.s.m. contact met je op!

 

 

 

You may also like...