Vooraankondiging contributie inning nieuwe seizoen ( controleer jullie NAW gegevens ! )

Onderstaand bericht is via de mail naar alle SVB leden verstuurd.

Betreft: Vooraankondiging contributie/kledingfonds 2020-2021 + controle persoonsgegevens

Beste SVB’er,

Middels deze email willen we je laten weten dat, indien je een machtiging hebt afgegeven voor automatische incasso, jouw contributie voor het seizoen 2020-2021  wordt geïnd eind juli 2020. Deze incasso is herkenbaar aan het Incassant_id NL44ZZZ401646490000 dat bij de afschrijving vermeld staat. Zorg aub voor voldoende saldo op het IBAN-nummer NL64RABO0107709449. Is het vermeldde IBAN-nummer niet correct of geblokkeerd voor automatische incasso laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten, zodat we afspraken kunnen maken over de contributiebetaling.

Voor de leden die geen automatische machtiging hebben gegeven (Betaalwijze = ‘Bank/Kas’) voor het innen van contributie geldt dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor een tijdige betaling van de contributie vóór 1 augustus 2020. Dit kan door zelf het contributiebedrag  over te maken naar rekeningnummer NL 64 RABO 0107 7693 95 ten name van R.K.S.V. Blerick onder vermelding van je naam. Uitzondering zijn de jeugdleden waarvan de betaling via het JSF loopt! Hiervoor moet z.s.m. via de intermediair van school een nieuwe JSF-aanvraag voor het nieuwe seizoen worden geregeld.

Voor de contributie betaling geldt : niet betaald voor 1 augustus 2020 is niet voetballen !! (niet trainen en geen wedstrijden).

Naast de contributie zal bij de jeugdleden ook een bedrag geïncasseerd worden ten behoeve van het Kledingfonds. Voor alle jeugdleden is deze bijdrage €17,50 met uitzondering van de mini’s. Voor hen bedraagt de bijdrage €5. Voor ouders die de contributie zelf betalen, houdt er rekening mee dat naast het contributiebedrag ook het bedrag voor de bijdrage aan het Kledingfonds handmatig wordt betaald!

Tenslotte wil ik ieder verzoeken de bijgevoegde NAW-gegevens goed te controleren en eventuele wijzigingen zo snel mogelijk door te geven via ledenadministratie@svblerick.nl. Met name het e-mailadres is tegenwoordig van groot belang. De juistheid van deze gegevens is je eigen verantwoordelijkheid. Als de vermelde gegevens correct zijn hoef je niets te doen.

BELANGRIJK:

Voor alle afmeldingen na 1 augustus 2020 wordt een bedrag van €12,50 in rekening gebracht! Het betreft hier de contributie die de KNVB bij ons in rekening brengt voor alle actieve leden per 1 augustus. Voor afmeldingen na 1 augustus krijgen wij deze KNVB-contributie niet terug, vandaar dat het Bestuur besloten heeft deze bij het betreffende lid in rekening te brengen.

 

Ledenadministratie + contributie

Leon Janssen

ledenadministratie@svblerick.nl

 

You may also like...