Top o14 algemene informatie

Fair Play

Als SV Blerick hebben wij, als lid van “de waardevolle club” Fair Play hoog in het vaandel staan. Zeker ook op een toernooi waarbij amateurs en betaalde voetbalverenigingen de degens kruisen is deze Fair Play belangrijk.

In het moderne voetbal zien we helaas te vaak voorbeelden van wat we nu juist niet nastreven met Fair Play. Daar kunnen en willen we ons niet aan spiegelen. Fair Play gaat niet alleen over gedrag op het veld maar ook zeker over het gedrag langs het veld. Hoe stelt de begeleiding zich op? Hoe gedragen de “supporters” zich langs de lijn? Fair Play in deze brede zin staat hoog in het vaandel bij de organisatie van het SV Blerick Top toernooi.

Om het belang te onderstrepen is er zelfs een prijs verbonden aan Fair Play. De scheidsrechters zullen iedere wedstrijd de teams en begeleiding beoordelen op hun Fair Play gedrag.

Als organisatie hopen wij dan ook dat het bij de eindrangschikking voor de Fair Play prijs ook een spannende strijd los barst.

De Fair Play prijs van het SV Blerick Top toernooi wordt beschikbaar gesteld door NKS-Voetbal.

NKS-Voetbal maakt deel uit van de Nederlandse Katholieke Sportfederatie. De NKS bestaat uit 17 sportorganisaties, waarbij 2.700 verenigingen en meer dan 400.000 leden zijn aangesloten. De NKS is na NOC*NSF de grootste sportkoepel in Nederland.

Reglement

1.    Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de regels van de K.N.V.B. en het district Zuid II van de K.N.V.B. de wedstrijdduur is 2 x 15 minuten;

2.    De opening van het toernooi is op zondag 9 juni 2018 om 10.00 uur;

3.    Gerechtigd tot deelname aan het toernooi zijn spelers geboren op of na 1 januari 2005;

Amateurverenigingen spelen met hun JO15.

4.    Iedere deelnemende vereniging is verplicht zich uiterlijk een half uur voor de opening van het toernooi te melden bij de toernooicommissie;

5.    Iedere deelnemende vereniging is verplicht vóór aanvang van het toernooi bij de toernooicommissie een deelnemerslijst met namen en geboortedata van ten hoogste 18 spelers in te leveren;

6.    De scheidsrechter kan een gele of rode kaart geven; een gele kaart wil zeggen een tijdstraf van vijf minuten; 2x geel is rood; een rode kaart veldverwijdering, en houdt automatische in dat deze speler voor de eerst volgende wedstrijd is geschorst. Afhankelijk van de aard van de overtreding kunnen zwaardere straffen opgelegd worden, dit gebeurt in overleg met de toernooicommissie en de scheidsrechterscommissie.

7.    Bij het Top O14-toernooi zijn de teams ingedeeld in poules; het elftal, dat met het hoogste aantal punten eindigt, is winnaar;

8.    In elke poule wordt een halve competitie gespeeld;

a. Bij het gelijk eindigen van ploegen beslist het doelsaldo

b. Indien dit ook gelijk is beslist het aantal voor doelpunten

c. Indien dit ook gelijk is beslist het onderling resultaat.

d. Indien dit ook gelijk is, wordt de beslissing geforceerd door het nemen van strafschoppen om en om door 5 verschillende spelers;

e. Mocht dit geen winnaar opleveren, dan wordt de reeks voortgezet door spelers, die nog geen strafschop hebben genomen en wordt er om en om geschoten. De beslissing kan vallen als een van de spelers mist terwijl de andere partij scoort in diezelfde beurt. Een speler kan pas voor de tweede keer een strafschop nemen, indien alle spelers inclusief de keeper reeds aan de beurt zijn geweest. Dit volgens de reglementen van de KNVB.

9.    Indien de kruisfinales gelijk eindigt worden er strafschoppen genomen zoals vermeld onder punt 8 den e. 

10. Indien de finale gelijk eindigt, wordt deze verlengd met 2 x 5 minuten  Is de stand hierna nog gelijk, dan worden er strafschoppen genomen zoals vermeld bij punt 8;

11. Ieder team mag per wedstrijd 5 wisselspelers + één keeper inzetten;

12. Daar mogelijk elftallen dezelfde clubkleuren hebben, zijn alle verenigingen verplicht reserveshirts van afwijkende kleur mee te brengen. De vereniging die in het programma als eerste wordt genoemd dient in de clubkleuren te spelen;

13. Indien achteraf blijkt, dat in elftallen één of meer ongerechtigde spelers zijn uitgekomen, worden deze elftallen gediskwalificeerd en worden de behaalde punten niet geteld voor de eindklassering. Eventueel behaalde prijzen moeten worden teruggegeven;

14. Alle deelnemers moeten zich houden aan het wedstrijdschema en dienen 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd bij het speelveld aanwezig te zijn;

15. De organiserende vereniging, SV Blerick, stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken van eigendommen van begeleid(st)ers en spelers. Ook draagt zij geen verantwoordelijkheid voor het oplopen van letsel van de deelnemers vóór, tijdens of na de wedstrijden;

16. Alle beschadigingen die worden aangericht aan de eigendommen van de gemeente Venlo en voetbalvereniging  SV Blerick, komen voor rekening van diegenen, die de schade hebben veroorzaakt;

17. Iedere vereniging is verplicht zelf voor een grensrechter te zorgen van tenminste 18 jaar;

18. Alle verenigingen worden dringend verzocht bij de opening en prijsuitreiking aanwezig te zijn;

19. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooicommissie.

Comite van aanbeveling

Ger Koopmans

Antoin Scholten

Wilma Delissen-van Tongerlo

Martin Eurlings

Foppe de Haan

Jeroen Lenaers

Dirk Marcellis

Ria Oomen-Ruijten

Jean-Marie Pfaff

Kees van Rooij

Stan Valckx

Sef Vergoossen