UPDATE: Teamindeling

Beste SVB’ers,

Hierbij informeren we jullie over de voorlopige teamindelingen bij de jeugd.

Deze indelingen zijn tot stand gekomen in goed overleg met de Technisch Coördinatoren (TC’s) en de teambegeleiding van het vorig seizoen. We zijn ons er van bewust dat  teamindelingen een gevoelig thema is en we hebben hier dan ook meerdere malen zorgvuldig naar gekeken. Mocht er echter blijken dat er om wat voor een reden een verkeerde beslissing genomen is, zal een gesprek hierover met de TC’s altijd mogelijk zijn.

Let op !!, dit zijn de voorlopige indelingen en na een welverdiende zomervakantie gaan we hier met z’n allen mee aan de slag. Na de voorbereidingsperiode zullen er nog verschuivingen kunnen plaatsvinden. De definitieve indelingen volgen dan aan het begin van de competitie.

Deze informatie zal ook in de infogids komen te staan. Deze is na de vakantie ook te downloaden.

We hopen jullie hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wensen jullie een fijne vakantie !!.

Het jeugdbestuur.

 

 

Trainingsschema seizoen 2017-2018 definitief

Definitieve indeling SVB jeugd 2017-2018

 

You may also like...