SVB is op zoek naar een vereniging secretaris

SV Blerick zoekt secretaris

Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering heeft Rob van Kempen na 15 jaar secretaris te zijn geweest aangegeven te stoppen als secretaris.

Wij zijn daarom op zoek naar een vrouw of man die het leuk lijkt deze functie in te vullen bij deze bruisende vereniging.

Tot de werkzaamheden behoren oa

  • Het archiveren en verdelen van inkomende post/e-mails;
  • het versturen van officiële brieven die namens vereniging uitgaan;
  • het notuleren en verslag leggen van de bestuursvergaderingen. ( 8 x per jaar);
  • het meedenken met het bestuur over (dagelijkse) zaken die de voetbalclub aangaan,
  • treft de dagelijkse gang van zaken maar ook de lange termijn;
  • het indien nodig samen met andere bestuursleden SV Blerick vertegenwoordigen;
  • concept agenda opstellen en de uitnodiging versturen voor de jaarlijkse Algemene ledenvergadering;
  • contacten met gemeente en KNVB onderhouden;
  • andere voorkomende secretariële werkzaamheden;

Gemiddelde tijd die de invulling van deze functie kost ; 3 uur per week en kan voornamelijk thuis ingevuld worden.

Lijkt het jou leuk mee te bouwen aan een van de toonaangevende voetbalverenigingen in Groot Venlo ?

Maak jou interesse kenbaar en stel je in verbinding stellen met dhr. Paul Lenders  middels email voorzitter@svblerick.nl

 

 

 

 

You may also like...