Inning contributie laatste week augustus

In de laatste week van augutstus zal de  contributie voor de het seizoen 2016-2017 automatisch worden geïnd.  Deze incasso is herkenbaar aan het Incassant_id NL44ZZZ401646490000 dat bij de afschrijving vermeld staat. Zorg aub voor voldoende saldo op het rekeningnummer. Is het rekeningnummer niet correct of geblokkeerd voor automatische incasso laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten, zodat we afspraken kunnen maken over de contributiebetaling.

Voor de leden die geen automatische machtiging hebben gegeven voor het innen van contributie geldt dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor een tijdige betaling van de contributie vóór 1 september 2016. Dit kan door zelf het contributiebedrag over te maken naar rekeningnummer NL64RABO0107769395 t.n.v. R.K.S.V. Blerick.

Voor de contributie betaling geldt : niet betaald voor 01 september 2016 is niet voetballen !! (niet trainen en geen wedstrijden).

You may also like...