update ; Er kan getrained worden tot en met 30 juni

Update; Van de gemeente Venlo hebben we de mogelijkheid gekregen door te trainen tot en met 30 juni. Vanaf woensdag 1 juli gaan de poorten op slot en gaat de gemeente Venlo verder met het gewenst groot onderhoud van de velden.

 

De trainingen zijn inmiddels opgestart. Alleen veld D mag gebruikt worden alsmede de strook naast het A veld. Alle trainers en leiders hebben een trainingsschema gekregen waar tevens ook alle richtlijnen in staan welke dringend moeten worden nageleefd.

Duidelijk is dat alleen de trainers /  leiders het sportpark op mogen en onder geen enkele voorwaarde de ouders !

De volgende stap is dat ook de senioren kunnen gaan starten maar daar is nog geen duidelijkheid over.

Beste leden, 

Deze week heeft het kabinet besloten dat de jeugd tot en met 12 jaar en van 13 tot en met 18 jaar vanaf 29 april weer georganiseerd en beheersbaar mag gaan trainen.

Wij als (jeugd)bestuur zijn hier natuurlijk erg blij mee, maar willen dit wel volgens de richtlijnen vanuit de KNVB en de gemeente gaan doen.

Waarbij we nu reeds al duidelijk zullen zijn dat, mochten de trainingen worden opgestart, er bij het halen en brengen van kinderen door ouders/begeleiders naar trainingen discipline van ouders/begeleiders wordt gevraagd om de 1,5-meter-norm in acht nemen en te blijven nemen.

Anders is het trainen weer vrij snel voorbij. Over de exacte procedure bij het brengen en het halen zullen wij u nog nader informeren. 

Verder is de Gemeente Venlo bij alle sportparken inmiddels al begonnen met het jaarlijkse groot onderhoud, dus ook bij SVB.

Dit heeft tot gevolg dat een groot deel van de velden momenteel niet beschikbaar zijn. 

Wij zullen samen met de gemeente bekijken, welke delen van het sportpark voor trainingen/ voetbalmogelijkheden op basis van het protocol van de KNVB kunnen worden benut. 

De komende tijd zullen wij u informeren. Met name over welke voetbalactiviteiten wij op welk tijdstip en onder welke voorwaarden op het sportpark zullen organiseren. 

Tot die tijd kunnen er nog geen (voetbal)activiteiten bij SVB plaatsvinden.

Met vriendelijke groet, 

Paul Lenders voorzitter

Ben Rayer jeugdvoorzitter

You may also like...