Tijdens een drukbezochte nieuwjaarsreceptie heeft SVB vier top SVB’ers benoemd tot lid van Verdienste.  Rob van Kempen, Herman Hovens, Thei Roox en Henk van de Lienden. Vanwege hun enorme belangeloze inzet voor SVB heeft het bestuur gemeend dit kwartet te benoemen tot Lid van Verdienste van SVB, Dragers van de golde SVB-speld mit inskripsie lid van verdeenste.

Proficiat. Ere wie ere toekomt !

Bestuur