Geslaagde online Jaarvergadering SVB ( Dimitri Peeters nieuwe penningmeester )

Afgelopen zaterdag  vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats. Vanwege de geldende maatregelen was deze vergadering dit keer in digitale vorm. Er was sprake van een prima opkomst ( ruim 50 leden )  waarbij alle aanwezigen vanuit hun eigen woonkamer of kantoor voorzitter Paul Lenders de ontwikkelingen binnen de club hoorden toelichten.

Belangrijke boodschap was dat het goed gaat met de club. Er  is een positieve sfeer en er vinden vele activiteiten en initiatieven plaats. Ook financieel staat de club er prima voor. Wel zal het huidige seizoen financieel gezien een lastig jaar worden. We lopen door de Corona maatregelen veel inkomsten mis en kunnen aan de kostenkant weinig bijsturen of profiteren van steunmaatregelen vanuit de overheden.

Desondanks heeft het bestuur besloten  in het seizoen 2021-2022 geen contributieverhoging door te voeren.

De voorzitter van de  werkgroep SVB 2020-2025  Rob Pijpers, gaf in het kort uitleg waar de werkgroep mee bezig is , meer informatie hierover zal zsm met de leden gedeeld gaan worden maar het ziet er allemaal veelbelovend uit. De eerste plannen en ideeën  heeft de werkgroep onlangs via online meetings gepresenteerd aan de leden en  die zijn goed ontvangen.

Paul Hovens is voor drie jaar herkozen als bestuurslid accommodatiezaken. Penningmeester Rene van Veggel zal  na maar liefst 15 jaar zijn  portefeuille overdragen aan Dimitri Peeters. Welkom in het bestuur Dimitri.

Het bestuur is tevens erg verheugd te kunnen melden dat een 15 tal personen zich beschikbaar hebben gesteld zitting te willen gaan nemen in diverse commissies waaronder het hoofdbestuur en jeugdbestuur. In een speciale buitengewone  ledenvergadering eind januari zullen wij hier uitgebreid op terugkomen.

De notulen ( uitgebreid verslag ) zullen op  termijn beschikbaar komen.

Bestuur SVB

You may also like...