Contributie inning tweede halfjaar seizoen 2019-2020 / check jullie persoonsgegevens !

Beste SVB’er en ouders,

Onderstaand bericht hebben jullie via de mail ontvangen.  Graag goed doorlezen en wijzigingen doorgeven aan de ledenadministratie.

Middels deze mail willen we je laten weten dat, indien je een machtiging hebt afgegeven voor automatische incasso, jouw contributie voor het tweede halfjaar van het seizoen 2019-2020  wordt geïnd op vrijdag 17 januari 2020. Deze incasso is herkenbaar aan het Incassant_id NL44ZZZ401646490000 dat bij de afschrijving vermeld staat. Zorg aub voor voldoende saldo op het rekeningnummer NL64RABO0107709449 op die dag. Is het vermeldde rekeningnummer niet correct of geblokkeerd voor automatische incasso laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten, zodat we afspraken kunnen maken over de contributiebetaling.

Voor de leden die geen automatische machtiging hebben gegeven (Betaalwijze = ‘Bank/Kas’) voor het innen van contributie geldt dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor een tijdige betaling van de contributie vóór 1 februari. Dit kan door zelf het contributiebedrag  over te maken naar rekeningnummer NL 64 RABO 0107 7693 95 ten name van R.K.S.V. Blerick onder vermelding van je naam.

Voor de contributie betaling geldt : niet betaald voor 1 februari 2020 is niet voetballen !! (niet trainen en geen wedstrijden).

In de huidige tijd worden steeds meer zaken geregeld via digitaal contact en internet. Dit geldt voor zowel de KNVB  als SVB. Het is daarom van groot belang dat de persoonsgegevens die bij SVB bekend zijn ook juist zijn. Denk hierbij aan berichten via email, financiële zaken met betrekking tot contributie, maar ook telefonisch contact in noodgevallen. Wij willen je daarom vragen om onderstaande gegevens in de bijlage te controleren en als er zaken niet kloppen dit door te geven aan ledenadministratie@svblerick.nl. De juistheid van deze gegevens is je eigen verantwoordelijkheid. Als de vermelde gegevens correct zijn hoef je niets te doen.

Ledenadministratie + contributie

Leon Janssen

You may also like...