Brief voor de ouders inzake grote SVB jeugdkamp

Aan de ouders/verzorgers van de deelnemers aan het jeugdkamp van SV Blerick 2018.

Venlo, juni 2018

Geachte ouders,

Tijdens ons jeugdkamp zijn er activiteiten gepland in de bossen. De kans is aanwezig dat een kind hierbij een teek beet kan oplopen.
De beet van een (besmette) teek kan de ziekte van Lyme veroorzaken.

Voor meer informatie kunt u de website van de Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten raadplegen:  http://www.lymevereniging.nl/

De kampstaf heeft een wettelijk zorgplicht om de deelnemers aan het kamp zo goed als
mogelijk te beschermen tegen deze ziekte.

Daarom houdt zij zich aan de handleiding Lyme-preventie op kamp van de Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten betreffende de volgende punten;

– Kleding- en preventie advies voor vertrek,
– Controle op lichaam en kleding na terugkomst,
– Eventueel verwijderen van teken.

Wij gaan er vanuit dat u toestemming geeft om bovenstaande punten uit te laten voeren. Mocht u bezwaar hebben verzoeken wij u om bijgaande “Geen tekencontrole” brief, ingevuld, tijdig retour te sturen naar Rob Pijpers van de kampstaf.

Met vriendelijke groeten,
Kampstaf SV Blerick.

You may also like...