Maondaag 1 Juli a.s.
Bliëricks Hiëringfies.
Geit ôg de Vastelaovesoptoch in Groët Venlo aan ‘t hert en/of de Jeug van SV Bliërick? Dan kint geej de Optochhal Groët Venlo wao de Vastelaoveswages gebouwd waere of de voetballertjes van SVB steunen. Kom dan astebleef nao de Paerdskoel um eine (of mier)gratis hiëring(e) te aete en ein paar konsumpsies te nuttigen. Want de GANSE OPBRINGS van de konsumpsies geit nao dees 2 gooije doelen.

Dit alles is mei meugelik gemak door ôs Hiëringsponsoren : #Brouwers Makelaars, #KIES mondzorg, #Kaashandel Tebben

Sponsoren:
#Lindeboom Neer, #Paerdskoel Bliërick , #Bliëricksekrant, #AMI Lomm, #Admie Bliërick, #ASLB automatiseringsdiensten, #TransLog Venlo, #Seacon Venlo, #Steeghs Onions, #Geba Transport Venlo en #Vishandel Sijbers Ed Gerritsma
En de facilitär sponsoren John Janssen en Marcel Kikken en de Donderdaagaovend Stamtaofel de Paerdskoel en alle gasten die we meuge begroeten.