Herinnering ; SVB’ers , lever jullie VOG in !

STAND VAN ZAKEN M.B.T. VERKLARING OMTRENT GEDRAG 

SV Blerick streeft ernaar dat iedereen,met name minderjarigen en kwetsbare groepen, in een veilige omgeving kunnen voetballen.

Om dat mogelijk te maken is er een aantal maanden geleden gestart met het innemen van een V.O.G. Deze wordt afgegeven door Dienst Justis die valt onder het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

 

Intussen heeft al een gedeelte gereageerd en zijn de VOG’s op een veilige plaats opgeborgen. Helaas moeten we constateren dat er nog een aantal niet ingeleverd zijn. Ook zijn er jammer genoeg incomplete bij. Vandaar  een tweede offensief om echt van iedereen, die uit hoofde van zijn functie met minderjarige spelers en speelsters te maken heeft, de VOG in ontvangst te nemen.

De doelgroepen zijn: jeugdleiders, jeugdtrainers, bestuursleden, commissieleden, kantinepersoneel en jeugdscheidsrechters.

De VOG, voorzien van kopie paspoort of kopie ID-kaart of kopie rijbewijs, kan ingeleverd worden op  zaterdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur bij Bert Stoot of een van de leden van de vertrouwencontactpersonencommissie. Behalve op 20 en 27 april aangezien er geen of een heel beperkt programma vastgesteld is.

We worden regelmatig opgeschrikt door meldingen van seksueel misbruik. Het is van belang dat SV Blerick er alles aan doet om de jeugdige voetballers een veilig sportklimaat aan te bieden.

Alvast bedankt voor de medewerking

Ben Rayer, jeugdvoorzitter

Vertrouwenscontactpersonencommissie: Annemarie v.d.Aa, Bert Stoot, Chaib Stiuat, Fred Schouren en Wim Nijssen

 

 

 

You may also like...